A partir do 15 de xaneiro de 2020, durante un pico de contaminación atmosférica, a calquera vehículo motorizado que non mostre un adhesivo Stick'AIR correspondente a unha das categorías autorizadas estará prohibido circular polo centro do Cantón de Xenebra.

Páxina 1 de 10

Londres
París
Amberes
Amsterdam
Asine a nosa newsletter
Portal desenvolvido co apoio do