Amersfoort quedará sen carro en 2021

A cidade de Amersfoort xa non permitirá a entrada de coches no seu centro histórico.

Os residentes e as empresas que viven na zona ou a miúdo teñen que estar aquí para traballar poden solicitar acceso. 

Que é a zona sen coches?

Nesta área, o tráfico de coches só é posible 24/7 para as persoas con exención de acceso.
A zona comercial de núcleo pechado discorre recto pola zona de baixo tráfico. A exención de acceso para a zona de baixo tráfico non é válida na área de Kernwinkel. Esta área é accesible para todos en dúas horas do día durante o tempos de fiestra. Deste xeito, todos poden cargar e descargar nas tendas.

As vías de acceso á zona sen coches (no Molenstraat, no Kleine Haag, no Kamp (preto do Kamperbinnenpoort) e no Bloemendalsestraat (no nivel do Teut)) foron adaptadas para que quede claro que se entra no zona sen coches.

Para máis información visite a nosa páxina web Amersfoort - despreocupado.

 
Fonte: pixabay, libre1808

 

Milan
París
Bruxelas
Amsterdam
Asine a nosa newsletter
Portal desenvolvido co apoio do