Sancións sancionadas agora enviadas a Nova Madrid

O período de transición en Madrid Central finaliza en 16 marzo.

A partir de entón penalizarase calquera infracción. Para máis información consulte Madrid - LEZ - Zona de Tráfico Limitada.

Foto pixabay da cidade de Madrid

Londres
París
Amberes
Amsterdam
Asine a nosa newsletter
Portal desenvolvido co apoio do